facebook.com

9 września- Światowy dzień FAS

Udostępnij

FAS to inaczej zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Do objawów zespołu FAS u dzieci zaliczamy: 

  1. dysmorfie twarzy (spłaszczona, szeroka twarz, szeroka nasada nosa ze zwiększoną odległością między oczami, krótki nos, krótkie szpary powiekowe, spłaszczona rynienka podnosowa, cienka górna warga, nisko osadzone uszy, zniekształcone małżowiny uszne, mała żuchwa, opadające powieki), 
  2. niski wzrost i stosunkowo mała głowa, 
  3. wady układu kostno-mięśniowego, zbyt duże lub obniżone napięcie mięśniowe, 
  4. wady w budowie narządów – serca, wątroby, nerek czy narządów moczowo-płciowych, 
  5. upośledzenie zmysłu słuchu, wzroku, 
  6. zaburzenia neurologiczne i psychiczne:  

- niski iloraz inteligencji, opóźnienie umysłowe, 
- opóźniony rozwój mowy oraz ograniczony zasób słów, 
- problemy z koncentracją i pamięcią u dzieci, 
- trudności w nauce, 
- nadpobudliwość, zachowania agresywne, 
- problemy z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych, 
- niedojrzałość emocjonalna, 
- problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego, 
- trudności w kontaktach społecznych, niedostosowanie społeczne, 
- słabe zdolności adaptacyjne, przewidywania,  
- skłonność do nałogów, depresji, 
- problemy z myśleniem przyczynowo- skutkowym. 

Typowe objawy neurologiczne płodowego zespołu alkoholowego ujawniają się zazwyczaj między 2. a 10. rokiem życia. W okresie noworodkowym u dzieci, które były narażone na toksyczny wpływ alkoholu w trakcie ciąży, może wystąpić zespół abstynencyjny (odstawienny). U noworodków objawia się on zaburzeniami snu, drgawkami, nadwrażliwością na światło i dźwięk.  

Noworodki i niemowlęta z FAS mają zazwyczaj obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe oraz kłopoty ze ssaniem. U dzieci starszych można zauważyć obniżony poziom funkcji poznawczych w stosunku do zdrowych rówieśników. Dzieci z FAS lub FAE (alkoholowy efekt płodowy) mają trudności w przewidywaniu zagrożenia, myśleniu abstrakcyjnym oraz wyciąganiu wniosków, co powoduje ich gorsze funkcjonowanie w swoim środowisku.  

9 września 2021
#Aktualności 

FAS

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa