facebook.com

Ciąża bez alkoholu

Udostępnij

Alkohol jest ogólnie dostępną i najbardziej rozpowszechnioną używką, która w określonych przypadkach nie powinna być stosowana nawet w najmniejszej ilości. Jedną z takich okoliczności jest czas ciąży.

Pamiętaj:

 • Jeśli jesteś w ciąży, powinnaś natychmiast przestać pić alkohol
 • Jeśli planujesz ciążę, powinnaś przestać pić alkohol,
 • Jeśli pijesz alkohol, nie powinnaś zachodzić w ciążę,
 • Jeśli masz problem z zaprzestaniem picia, to powinnaś zwrócić się do specjalisty terapii uzależnień,

Pamiętaj, że zaburzeniom prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym, będących efektem działania alkoholu, można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w czasie ciąży.

Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, a każda ilość wiąże się z ryzykiem uszkodzenia płodu.

W każdym z trymestrów pod wpływem alkoholu powstają odmienne zaburzenia zależne od etapu rozwoju dziecka. I tak między innymi:

 • W pierwszym trymestrze alkohol zaburza powstawanie i migrację komórek, co może spowodować samoistne poronienie, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, bądź powstanie wad rozwojowych (wady serca, uszkodzenia wątroby, deformacje twarzoczaszki)
 • W drugim trymestrze pogłębiają się charakterystyczne zmiany dysmorficzne i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nadal istnieje ryzyko poronienia
 • W trzecim trymestrze nasileniu ulegają powstałe już zmiany OUN a najbardziej wrażliwym na działanie alkoholu jest hipokamp. Ponadto, może dojść do przedwczesnego porodu czy zaburzeń w prawidłowym rozwoju mózgu, zmysłu wzroku i słuchu.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

FASD charakteryzują:

 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • zaburzenia neurologiczne
 • opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego
 • zaburzenia zachowania
 • niedorozwój umysłowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

 • uczeniem się
 • koncentracją uwagi
 • pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów
 • koordynacją ruchową
 • zaburzeniami mowy
 • relacjami z ludźmi
 • przestrzeganiem norm społecznych.

Od czego zależy ryzyko wystąpienia FASD?

 • Ilości alkoholu wypitego przez matkę w czasie ciąży
  Nie trzeba bądź osobą uzależnioną od alkoholu, pijąca szkodliwe lub ryzykownie by zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. Ponieważ nieznana jest "bezpieczna ilość" alkoholu w ciąży, jedynie abstynencja chroni dziecko przed FASD. Każda ilość alkoholu wiąże się z ryzykiem.
 • Wzoru picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży
  Niezależnie od wzorca picia (szkodliwego, ryzykownego czy umiarkowanego), alkohol stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dziecka w życiu płodowym.
 • Częstości picia alkoholu przez matkę w czasie ciąży
  Zgodnie z wynikami badań, największe ryzyko wystąpienia deficytów poalkoholowych u dziecka, wiąże się z epizodycznym upijaniem się matki w czasie ciąży (binge drinking), bądź umiarkowanym spożywaniem napojów alkoholowych przez okres całej ciąży.

 

Gdzie możesz szukać pomocy jeśli pijesz ryzykownie, szkodliwie lub jesteś uzależniona od alkoholu, bądź problem ten dotyczy kogoś z Twojego otoczenia: placówki lecznicze

Gdzie możesz szukać pomocy dla dziecka z FAS: www.dzieciecyszpital.pl

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa