facebook.com

Uzyskaj dofinansowanie

Udostępnij

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową, Radę Rodziców, lokalne grupy działania, szkoły, przedszkola itp. możesz ubiegać się o dofinansowanie na ciekawą formułę profilaktyczną. Projekty, które będą dofinansowane muszą mieścić się w planowanych działaniach zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Narkomanii. Projekty odbiegające od celów i działań określonych w programie będą rozpatrzone negatywnie.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym - pobierz

Odpowiedzialnym za przyznawanie dofinansowania jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach po pozytywnej opinii zespołu inicjująco-opiniującego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach.

Pobierz wniosek o dofinansowanie: Wniosek

UWAGA: Dofinansowanie w tej formule nie jest udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Menu

Gdzie szukać pomocy?Czy piję ryzykownie?Czy jestem uzależniony?

O komisjiKontakt

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy on-line - Marki, Warszawa